Nieuws

Het corona virus vereist creatieve oplossingen om je kennis en bekwaamheid te trainen.Volg de gratis e -learning aangeboden door FAET  volgens richtlijnen  ERC /NRR volg deze instructies

Ik ben bevoegd EHBO en BHV instructeur.

Door praktisch te oefenen leer je vaardigheden die je nodig hebt om op de juiste  manier eerste Hulp te verlenen. ik verzorg cursussen namens het Rode Kruis, het Oranje Kruis, de NIBHV en  NRR/ERC.

Ik werk samen met Judit van der Horst  van ABC Trainingen  zij is volledig bevoegd NRR/ERC , Rode en Oranje Kruis instructeur

Mijn jarenlange ervaring  als  ambulancechauffeur,  geneeskundig beroepsmilitair en EHBO instructeur maken mijn lessen levendig en op de praktijk afgestemd,  ik werk het liefst in kleine groepen 4 tot 6 personen,  met voldoende oefenmateriaal ,  bij de mensen thuis of op het bedrijf om tot een maximaal resultaat te komen.

Neem vrijblijvend contact met me op, de intake is gratis, we doen samen een risico inventarisatie, bedrijfsmatig en privé, op basis van de uitkomst bekijken we welke cursus EHBO en of bedrijfshulpverlening het beste bij U past.

80 % van de ongevallen en ziekte vind in huiselijke kring plaats en als Bedrijf  heb je te maken met de arbo wet en neem je de verantwoordelijkheid  over de gezondheid,  veiligheid en het welzijn van je werknemers  om  ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

Taken (bedrijfs) hulpverleners en leken

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf of de inrichting.

Doe een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  • maak een plan van aanpak (PVA)

In het PVA  moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).