NIBHV

Bedrijfshulpverlening voor bedrijven:

Deze cursus bestaat uit 4 modules

Ik lever maatwerk in de certificering van de basisopleiding en de herhaling.

In de herhaling kan een bedrijfsspecifieke competentie worden toegevoegd. In overleg met U (de klant )bepalen we  wat er in deze competentie aan bod komt. Als input gebruiken we de restrisico’s en (bijna)ongevallenregistratie uit de  Risico-Inventarisatie en –Evaluatie van het bedrijf

MAATWERK CERTIFICERING BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENEN

Wettelijke verplichtingen

De Arbowet
De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. In deze wet staat dat alle plekken waar mensen werken zo veilig en gezond mogelijk moeten zijn. Er staat niet in hoe bedrijven dat precies moeten aanpakken. Er staan dus geen concrete regels in.

Arbobeleid
In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht is om een goed arbobeleid te voeren, zodat de werknemers in een veilige en gezonde omgeving hun werk kunnen doen.

De werkgever moet er dus alles aan doen wat redelijkerwijs haalbaar is om te voorkomen dat werknemers schade lijden door het werk. Maar niet alleen de werkgever heeft verplichtingen. Ook werknemers hebben verplichtingen: u moet zich bijvoorbeeld houden aan de veiligheidsregels en aangeboden hulpmiddelen gebruiken.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E is verplicht!

Elke werkgever moet een arbobeleid voeren (zie wettelijke verplichtingen voor meer informatie). De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

De stappen van de RI&E op een rij
De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.